Skip to content


W I T A M Y

Polsko Amerykańskie Centrum Liturgiczne w Orchard Lake powstało w 1969 roku, gdy po Soborze Watykańskim II do liturgii zostały wprowadzone języki narodowe i zaistniała pilna potrzeba przygotowania tekstów liturgicznych w języku polskim. W 1970 roku opracowano i zaczęto wydawać mszalik Pan z Wami w języku polskim. Zamawiały go niemal wszystkie polskie parafie w USA i Kanadzie oraz wiele osób prywatnych z Ameryki i innych krajów.

W 2002 roku został dodatkowo opracowany mszalik Pan z Wami w wersji dwujęzycznej, polsko-angielskiej. Wydanie to jest szczególnie przydatne w parafiach, w których zmniejsza się zakres używania języka polskiego w duszpasterstwie i liturgii.

Przez wiele lat w Centrum Liturgicznym były także przygotowywane w języku polskim pomoce homiletyczne dla księży (Słowo i Liturgia), materiały dla duszpasterstwa chorych (List do Chorych), śpiewniki, modlitewniki itd. Była to pomoc szczególnie cenna, gdy kontakty z Polską były utrudnione oraz mniejsze możliwości pozyskiwania tych materiałów przez Internet.

 

 

Webmaster: Enifis.pl