Skip to content


W I T A M Y

Polsko Amerykańskie Centrum Liturgiczne w Orchard Lake powstało w 1969 roku, gdy po Soborze Watykańskim II do liturgii zostały wprowadzone języki narodowe i zaistniała pilna potrzeba przygotowania tekstów liturgicznych w języku polskim. W 1970 roku opracowano i zaczęto wydawać mszalik Pan z Wami w języku polskim. Zamawiały go niemal wszystkie polskie parafie w USA i Kanadzie oraz wiele osób prywatnych z Ameryki i innych krajów.

W 2002 roku został dodatkowo opracowany mszalik Pan z Wami w wersji dwujęzycznej, polsko-angielskiej. Wydanie to jest szczególnie przydatne w parafiach, w których zmniejsza się zakres używania języka polskiego w duszpasterstwie i liturgii.

Przez wiele lat w Centrum Liturgicznym były także przygotowywane w języku polskim pomoce homiletyczne dla księży (Słowo i Liturgia), materiały dla duszpasterstwa chorych (List do Chorych), śpiewniki, modlitewniki itd. Była to pomoc szczególnie cenna, gdy kontakty z Polską były utrudnione oraz mniejsze możliwości pozyskiwania tych materiałów przez Internet.

 

OGŁOSZENIA

Jest już przygotowana nowa wersja mszalika Pan z Wami na przyszły rok liturgiczny – C (od 29 listopada, 2015 do 26 listopada, 2016). Układ tekstu oraz jego zawartość można zobaczyć na naszej stronie w dziale: PUBLIKACJE.

Mszalik w wersji polskiej został zredagowany w jednym tomie, tak jak dotychczas (352 stron). Podobnie i mszalik w wersji polsko-angielskiej od przyszłego roku będzie wydawany także tylko w jednym tomie (552 stron).

Oddzielnie została przygotowana nowa wersja, polsko-angielska Triduum Paschalnego (136 stron). Zostało ono wyłączone z mszalika dwujęzycznego.

Informujemy o tym, ponieważ parafie zamawiające mszalik dwujęzyczny będą musiały w tym roku złożyć nowe zamówienie na Triduum Paschalne w terminie do 15 sierpnia, 2015.

*  *  *  *  *

Mszalik Pan z Wami jest drukowany w Bang Printing, 3323 Oak Street, Brainerd, MN 56401. Centrum Liturgiczne musi złożyć w drukarni zamówienie, ile zamawia mszalików, do 30 sierpnia. Dlatego bardzo prosimy o zgłaszanie nam wszelkich zmian przed tym terminem.

Druk mszalika rozpoczyna się pod koniec września i około 15 października mszaliki są wysyłane bezpośrednio z drukarni do parafii. Jeśli do 15 listopada nie nadejdą mszaliki do parafii, wtedy prosimy o powiadomienie nas o tym. (tel. 248-683 0409).

*    *    *    *    *

 

Webmaster: Enifis.pl