Skip to content


 

  ZWYCZAJE,
  TRADYCJE RELIGIJNE

 
Świąteczne zwyczaje i tradycje, malarstwo i rzeźba, muzyka, literatura i sztuka teatralna są ważnymi elementami kultury narodowej. I chociaż sztuka, muzyka, literatura danego kraju stają się nieodłączną częścią dziedzictwa każdego narodu, tylko nieliczni, szczególnie utalentowani bezpośrednio uczestniczą w jego tworzeniu.

Zwyczaje świąteczne przeciwnie, należą do każdego. Są częścią kultury, która najbardziej wywiera wpływ na barwę i ducha ludzkiego życia. Każdy je zna i uczestniczy w nich. Można najlepiej to uświadomić sobie patrząc na imigrantów ze "starego kraju", gdy po wielu latach pobytu na obczyźnie, przestrzeganie obyczajów i tradycji jest jedynym śladem ich pochodzenia.

Spuścizna religijna Polaków ma ogromny wpływ na ich świąteczny kalendarz. Nawet święta, które dzisiaj wydają się całkowicie świeckie w naturze, mają korzenie w tradycjach religijnych. Niektóre z nich jednak są o wiele starsze niż Kościół rzymsko-katolicki w Polsce. Swoimi początkami sięgają do pogańskich rytuałów Europy Centralnej.

Z chwilą przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa w X wieku, Kościół, zamiast wprowadzić nowe, obce zwyczaje, zaadoptował istniejące rodzime tradycje w celebrowaniu liturgii. Kościół stał się pierwszym opiekunem narodowych obyczajów i z sukcesem zachował je przez tysiącletni chaos, często dla Polski tragiczny. Mimo socjalnych zmian w kraju, obyczaje te obchodzone są do dzisiaj, szczególnie na wsiach.