Skip to content

 

 

 

 


TRYDUUM PASCHALNE

 

Triduum Paschalne  zawiera teksty mszalne
do liturgii: Wielkiego Czwartku,
Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty

 

 

 

 

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jest szczytem całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, podczas której wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Tak jak Pan Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi, tak czyni to teraz kapłan swoim wiernym. Na zakończenie liturgii Wielkiego Czwartku, Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin wieczornych wierni czuwają wraz z Jezusem, wspominając Jego samotną modlitwę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania.

W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii. Późnym popołudniem rozpoczyna się Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii. Nie ma przeistoczenia. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja.

Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej. Rozpoczyna się przed kościołem poświęceniem ognia. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane uroczyste orędzie wielkanocne. Po wyjątkowo rozbudowanej Liturgii Słowa (9 czytań) następuje błogosławieństwo wody, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, (chrzest, jeśli są kandydaci) oraz Liturgia Eucharystii.

 

Chcąc zapoznać się z treścią Triduum Paschalnego,
kliknij poniżej na wybraną część:

Title
Easter Triduum
Lenten Lamentation
Way of the Cross
Lenten Hymns
Eucharistic Hymns

 

_________________________________________________________________________________________________________

Przewodnik po Triduum Paschalnym

Wielki Piątek

 

Publikacje