Skip to content


P U B L I K A C J E

Polsko-Amerykańskie Centrum Liturgiczne W Orchard Lakę systematycznie wydaje mszalik Pan z Wami w wersji polskiej i polsko-angielskiej. Jest on powszechnie znany i ceniony przez naszych rodaków zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Mszalik w wersji polskiej ukazuje się w jednym tomie, od I niedzieli Adwentu do końca roku liturgicznego. Natomiast mszalik dwujęzyczny wydawany jest w dwóch tomach: pierwszy tom od I niedzieli Adwentu do środy Wielkiego tygodnia, drugi tom obejmuje okres od Wielkanocy do końca roku liturgicznego. Oddzielnie wydane jest Tryduum Paschalne.

Dawniej dla księży pracujących w polskich parafiach przygotowywane były pomoce homiletyczne - Słowo i Liturgia oraz wiele innych materiałów duszpasterskich. Ponieważ materiały te można teraz znaleźć w Internecie lub sprowadzić bezpośrednio z Polski, dlatego zaprzestaliśmy ich wydawnictwa książkowego. Wiele materiałów i pomocy duszpasterskich zamieszczamy na naszej stronie Centrum Liturgicznego. Dobrym tego przykładem jest nasz internetowy Śpiewnik kościelny, z bardzo bogatym zbiorem pieśni religijnych. Przy jego pomocy każdy może sobie przygotować własny śpiewnik i wykorzystywać go w duszpasterstwie, dla celów nie komerycyjnych.

Wiele innych informacji i materiałów duszpasterskich zamieszczonych na stronie Centrum Liturgicznego, co stanowi dobre uzupełnienie naszej oferty i cenną pomoc dla wiernych i duszpasterzy polonijnych.