Skip to content

 

 

Our Lady of Czestochowa Parish

84 K Street
Turners Falls, MA 01376
-------------------------
Founded 1909

 

 

Parish History


Historia Parafii Matki Bożej Czestochowskiej w Turners Falls. Pamiętnik trzydziestolecia parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Turners Falla, MA, p.13-21. CAP at Orchard Lake.

Znaczenie parafii dla Polaków. Pamiętnik trzydziestolecia parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Turners Falls, MA, p. 9-10. CAP at Orchard Lake.

*     *     *     *     *

Jeśli masz interesujące materiały dotyczące historii parafii, które uzupełnią zbiory Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake i chcesz je do nas przesłać lub tylko wypożyczyć, to prosimy o kontakt. Prosimy wymienić, jakiego typu są to materiały (zdjęcia kościoła lub innych obiektów parafialnych, opowiadania dotyczące dziejów parafii lub opis jej obecnej sytuacji). Pragniemy zinwentaryzować i zgromadzić jak najwięcej materiałów dotyczących historii polskich parafii w USA, aby zapewnić pamięć o nich dla przyszłych pokoleń. Jest to jedyny cel prowadzenia działu PARAFIE POLONIJNE na naszej stronie. Zachęcamy do współpracy (info@liturgicalcenter.org).

 

KORESPONDENCJA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH HISTORII PARAFII