Skip to content

Nauczanie Kościoła


*    _    *    _    *
 

Kościół z wielką troską odnosi się do migrantów, dlatego pragnie im zaofiarować taki rodzaj służby, jakiej w konkretnej sytuacji najbardziej potrzebują. Uwzględnia przy tym wszystkie aspekty ich życia w porządku nadprzyrodzonym i doczesnym, w ich osobowym i społecznym kontekście. Przede wszystkim czuje się Kościół zobowiązany do opieki religijnej i moralnej. Swoją postawę służebną rozciąga także, na ile jest to możliwe, również na dziedzinę społeczną, kulturalną, a nawet ekonomiczną. Mówią o tym liczne dokumenty Stolicy Apostolskiej i lokalnego Kościoła.
 

WYBRANE DOKUMENTY
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
1 A call to Solidarity (Wezwanie do solidarności) more
2 A Challenge to Solidarity more
3 Apostolicae Caritatis (Instrukcja Pawła VI) more
4 Dekret Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Migracji i Turystyki more
5 Duszpasterstwo migrantów more
6 Exsul Familia more
7 Instruction: Erga migrantes caritas Christi (The love of Christ towards migrants) more
8 Instrukcja: O opiece duszpasterskiej nad migrantami more
9 Kościół wobec zjawiska ruchliwości ludzkiej more
10 The Instruction Erga Migrantes Caritas Christi: A Response of the Church to the Migration Phenomenon Today more
11 The Church’s Response to the Challenges of Migration Based on Erga Migrantes Caritas Christi more
12 Migration an Opportunity for the Ecumene more
13 One Family Under God more
14 Polish-Language Pastoral Care in Countries of the European Union more
15 The Presence of the Church in Migration more
16 Instrukcja O chrzescijańskiej wolnosci i wyzwoleniu. Libertatis conscients more
17 Refuges today more
18 World Day Migrants and Refugees 2003 more
19 Integracja emigrantów według nauczania Biskupów polskich  
20 Pope John Paul II on Inculturation. Teory and Practice.