Skip to content

Masses to Polish Saints

Mszalik Pan z Wami jest redagowany według kalendarza liturgicznego Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Dlatego nie ma w nim wielu tekstów mszalnych do polskich Świętych i Błogosławionych. Ponieważ w niektórych polskich parafiach są oni czczeni i odprawiane są Msze św. ku ich czci, dlatego podajemy o nich krótkie informacje biograficzne oraz teksty mszalne. Teksty te można dowolnie wykorzystać w duszpasterstwie polonijnym.

Święci i błogosławieni są naszymi pośrednikami przed Bogiem. Za ich wstawiennictwem możemy wypraszać wiele łask u Boga oraz prosić o wstawiennictwo w naszych codziennych sprawach. Modlitwa do Świętych z Polski nie tylko ożywia nasza wiarę, lecz także umacnia nasze więzi z krajem ojczystym i czyni naszą wiarę jeszcze bliższą sercu.

św. Józef Sebastian Pelczar 19 stycznia
bł. Wincenty Lewaniuk i 12 Towarzyszy 23 stycznia
bł. Jerzy Matulewicz 27 stycznia
św. Kazimierz, królewicz 4 marca
św. Jan Boży 8 marca
św. Wojciech, Główny Patron Polski 23 kwietnia
Ur. NMP, Głównej Patronki Polski 3 maja
św. Stanisław Kaźmierczak 5 maja
św. Stanisław, BM 8 maja
św. Andrzej Bobola 16 maja
św. Urszula Ledóchowska 29 maja
św. Jan Sarkander 30 maja
św. Zdzisława 30 maja
bł. Bogumił 10 czerwca
bł. Antoni Nowowiejski 12 czerwca
bł. Michał Kozal 14 czerwca
św. Albert Chmielowski 17 czerwca
św. Zygmunt Gorazdowski 26 czerwca
bł. Maria Teresa Ledóchowska 6 lipca
św. Jan z Dukli 8 lipca
św. Andrzej Świerard i Benedykt 13 lipca
św. Szymon z Lipnicy 18 lipca
bł. Czesław 20 lipca
św. Kinga 24 lipca
bł. Edmund Bojanowski 7 sierpnia
św. Maksymilian Maria Kolbe 14 sierpnia
św. Józef Kalasenty 25 sierpnia
Matki Boskiej Częstochowskiej 26 sierpnia
bł. Bronisława 1 września
św. Stanisław Kostka 18 września
bł. Władysław z Gielniowa 25 września
św. Faustyna Kowalska 5 października
bł. Wincenty Kadłubek 9 października
bł. Jan Beyzym 12 października
bł. Honorat Koźmiński 13 października
św. Jadwiga Śląska 16 października
bł. Jerzy Popiełuszko 19 października
św. Jan Kanty 20 października
bł. Jakub Strzemię 21 października
św. Jan Paweł II 22 października
bł. Jan Kapistran 23 października
bł. Karolina Kózkówna 18 listopada
św. Rafał Kalinowski 20 listopada
bł. Rafał Chyliński 2 grudnia