Skip to content

     

 
       L I T A N I E


Forma litanijna modlitwy odgrywa doniosłą rolę w życiu liturgiczno-ascetycznym Kościoła i wpływa na rozwój ducha modlitewnego Ludu Bożego. Obok litanii zatwierdzonych przez Kościół i przeznaczonych do publicznego kultu, są również litanie do prywatnego odmawiania przez wiernych. Jest ich znacznie więcej niż litanii do odmawiania publicznego.

Greckie słowo “litaneia” i łacińskie “litania” oznaczały pierwotnie błagalną prośbę, błagalne wezwanie. Litania złożona jest z szeregu inwokacji skierowanych do Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Matki Bożej lub świętych, połączona z wezwaniem o ich wstawiennictwo i opiekę. Litania może być odmawiana lub śpiewana. Charakteryzuje się tym, że na wezwanie osoby prowadzącej, lud daje jednakową odpowiedź, np. Zmiłuj się nad nami, Módl się za nami itd. Litanijna forma modlitwy, znamienna dla liturgii rzymskiej, uzyskała swój w pełni rozwinięty kształt u szczytu chrześcijańskiej starożytności. Jej pierwowzorem była Litania do Wszystkich Świętych - jedyna, którą znała starożytność i w której znalazł odbicie jej duch.

Litanijna forma modlitwy odpowiadała również średniowieczu. Pod koniec tego okresu można było w Kościele zachodnim naliczyć wiele najrozmaitszych litanii. Próbę czasu wytrzymała tylko jedna z nich: Litania do Najświętszego Imienia Jezus.

Kult maryjny, szerzący się bujnie już we wczesnym średniowieczu, podjął powszechnie przyjętą, wydoskonaloną formę litanijną. Jako owoce prywatnej pobożności powstawały liczne litanie maryjne, z których przetrwała tylko litania odmawiana w Loreto, słynnym sanktuarium maryjnym, od którego otrzymała nazwę litanii loretańskiej.

Litanijna forma modlitwy pozostaje żywa i płodna także w czasach nowożytnych i nam współczesnych. Najprzeróżniejsze litanie, które oprócz zatwierdzonych przez Kościół, należy traktować je, jako modlitwy prywatne, ubogacające naszą pobożność i szczególny kult do poszczególnych Osób Boskich, Maryi lub Świętych.

 

Litanie do Boga Ojca:
Litania do Boga Ojca Polish  
Litania do Ducha Świętego Polish  
     
Litanie do Pana Jezusa:
Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy Polish  
Litania do Dzieciątka Jezus Polish  
Litania do Dzieciątka Jezus (2) Polish  
Litania do Imienia Jezus Polish  
Litania do Krzyża św. Polish  
Litania do Męki Pańskiej Polish  
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa Polish  
Litania do Najświętszej Krwi Chrystusa Polish  
Litania do Najświętszej Rodziny Polish  
Litania do Przemienienia Pańskiego Polish  
Litania do Przemienienia Pańskiego (2) Polish  
Litania do Przemienienia Pańskiego (3) Polish  
Litania do Przenajświętszego Sakramentu Polish  
Litania do Zmartwychwstania Polish  
Litania kochających Jezusa Polish  
Litania o Męce Pańskiej Polish  
Litania o Miłosierdziu Bożym Polish  
     

Litanie do Ducha Świętego

Litania do Ducha Świętego Polish  
Litania do Ducha Świętego (2) Polish  
Litania do Ducha Świętego (3) Polish  
Litania do Ducha Świętego (4) Polish  
     

Litanie do Trójcy Przenajświętszej

Litania do Trójcy Przenajświętszej Polish  
     

Litanie do Matki Bożej:

Litania do Imienia Maryi Polish  
Litania do Królowej Aniołów Polish  
Litania do Maryi - biblijna Polish  
Litania do Maryi, Matki Kościoła Polish  
Litania do Maryi, Matki Miłosierdzia Polish  
Litania do Maryi, Matki ubogich Polish  
Litania do Matki Bożej Dobrej Rady Polish  
Litania do Matki Bożej Miłosierdzia Polish  
Litania do Matki Bożej Różańcowej Polish  
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej Polish  
Litania do Matki Bożej z Lourdes Polish  
Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska) Polish  
Litania do Niepokalanego Serca Maryi Polish English
Litania do Niepokalanego Serca Maryi (2) Polish English
Litania do Niepokalanego Serca Maryi (3) Polish English
Litania Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej Polish  
     
Litanie do Aniołów:
Litania do Anioła Stróża Polish  
Litania do Świętego Michała Archanioła Polish  
Litania do Świętych Aniołów Polish  
Litania do Świętych Archaniołów Polish  
     
Litanie do Świętych:
Litania do bł. Bolesławy Lament Polish  
Litania do bł. Jana Beyzyma Polish  
Litania do bł. Karoliny Kózkówny Polish  
Litania do bł. Marii Matki Karłowskiej Polish  
Litania do św. Anny Polish  
Litania do św. Antoniego z Padwy Polish  
Litania do św. Augustyna Polish  
Litania do św. Brunona Polish  
Litania do św. Dominika Polish  
Litania do św. Elżbiety Węgierskiej Polish  
Litania do św. Faustyny Polish  
Litania do św. Faustyny (2) Polish  
Litania do św. Filomeny Polish  
Litania do św. Franciszka z Asyżu Polish  
Litania do św. Jakuba Apostoła Polish  
Litania do w. Maksymiliana Kolbe 2 Polish  
Litania do św. Jana Bosko Polish  
Litania do św. Jana z Dukli Polish  
Litania do świętego Józef Polish  
Litania do św. Judy Tadeusza Polish  
Litania do św. Klary z Asyżu Polish  
Litania do św. Ludwika Polish  
Litania do św. Maksymiliana Kolbe Polish  
Litania do św. Marii Magdaleny Polish  
Litania do św. Mikołaja Polish  
Litania do św. Ojca Pio Polish  
Litania do św. Rity Polish  
Litania do św. Stanisława Kazimierczyka Polish  
Litania do św. Stanisława Kostki Polish  
Litania do św. Tereski od Dzieciątka Jezus Polish  
Litania do Wszystkich Świętych Polish  
     
Litanie różne:
Litania dziękczynna Polish  
Litania Narodu Polskiego Polish English
Litania nawróconego Polish  
Litania o pragnienie nieba Polish  
Litania pokory Polish  
Litania pokutna Polish  
Litania za zmarłych (1) Polish  
Litania za zmarłych (2) Polish  
Litania za zmarłych (3) Polish  

Liturgia