Skip to content

 

 

 

   LIBRARY

 

 


Początkowo biblioteka znajdowała się w budynku szkoły średniej, później została przeniesiona do Activities Building. W 1957 roku z darów absolwentów wybudowano nowy budynek dla biblioteki, do którego zostały przeniesione wszystkie zbiory. Ponieważ stale powiększa się księgozbiór i dotychczasowy budynek jest już za mały, dlatego wznoszony jest nowy, bardzo obszerny gmach biblioteczny.

Biblioteka wspiera program oferowany przez seminarium i kolegium poprzez materiały drukowane, audio-wizualne i elektroniczne, które są powiązane z poszczególnymi dyscyplinami akademickimi.

Biblioteka posiada wiele baz danych na dyskach CD, które zawierają między innymi: Catholic Periodical and Literature Index, The American Theological Association Index, Church Documents and Reference Bible, Academic Index, Business Source, Granger's Poetry Index, Psychlist oraz Detroit Free Press Index. Wiele z tych materiałów na dyskach jest dostępnych w pełnym tekście.

Biblioteka uczestniczy w Online Computer Library Center (OLCL) z dostępem do katalogów i wypożyczalni międzybibliotecznej. Dzięki temu studenci mogą wypożyczać materiały z innych bibliotek poprzez system wypożyczalni międzybibliotecznej. Można też korzystać z Internetu pod adresem: www.metronet.lib.mi.us/aml.html

Księgozbiór biblioteczny liczy około 75 tys. tomów. Corocznie biblioteka wzbogaca się o około 2,300 tytułów. Ponadto biblioteka zamawia ponad 300 subskrypcji różnych periodyków i czasopism naukowych. W bibliotece znajdują się wyspecjalizowane zbiory z zakresu teologii, filozofii oraz kultury i języka polskiego. Ponadto posiadamy obszerne zbiory z zakresu nauk politycznych, socjologii, psychologii, literatury, historii i sztuki. Bogate są też zbiory słowników i encyklopedii. Dostępne też są slajdy, płyty CD oraz kasety audio i video.

Znaczącą część zbiorów stanowi księgozbiór w języku polskim. Pod tym względem nasza biblioteka jest jedną z największych bibliotek tego typu w USA.

Orchard Lake Tour