Skip to content

Nie opuszczaj nas

T: ks. A. Antoniewicz,   M: Filipina Brzezińska, 1861

Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas,
Matko, nie opuszczaj nas.

Matko pociesz, bo płaczemy,
Matko prowadź, bo zginiemy,
Ucz nas kochać, choć w cierpieniu,
Uczna cierpieć, lecz w milczeniu.

Nie opuszczaj nas...

Wyjednało Twe wstawienie
Niejednemu już zbawienie;
Kto swą ufność w Tobie łożył,
Nowym łaski życiem ożył.

Nie opuszczaj nas...

I dlatego Twoje imię,
W sercach naszych nie zaginie;
Będziem wołać, błagać, prosić,
Wszędzie zawsze cześć Twą głosić.

Nie opuszczaj nas...

I w sieroctwie, w opuszczeniu
I w tęsknocie i w cierpieniu,
I w ubóstwie i w chorobie,
Zawsze ufać będziem Tobie!

Nie opuszczaj nas...

Pójdziem chętnie drogą krzyża,
Bo nas krzyż do Ciebie zbliża,
Bo nas krzyż dziś nie przestrasza,
Bo w krzyżu nadzieja nasza!

Nie opuszczaj nas...

Tak pod krzyżem będziem stali,
A tobą krwawą łzą płakali;
Boś Ty Matką nam została,
Gdyś pod krzyża drzewem stała.

Nie opuszczaj nas...

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake