Skip to content

Idźmy tulmy się jak dziatki, p/e


Idźmy, tulmy się jak dziatki, * Do Serca Maryi Matki,
Czy nas nęka życia trud, * Czy to winy czerni brud!
Idźmy, idźmy ufnym krokiem, * Z rzewnym sercem, z łzawym okiem:
Serce to zna dzieci głos, * Odwróci bolesny cios.

Ach, to Serce dobroć sama, * Najczulszej z córek Adama,
Jest otwarte w każdy czas, * Samo szuka, wzywa nas:
"Pójdźcie do mnie, dziatki moje, * Wyczerpnijcie łaski zdroje;
Kto mnie znajdzie, życie ma, * Temu Syn zbawienia da"!

To Maryi Serca chwałą, * Że zgubionym Zbawcę dało;
Jemuś winien, świecie, cud, * Że Bóg zstąpił zbawić lud.
Pod Nim Jezusa nosiła, * Do Niego czule tuliła,
Wychowała, by By Bóg Syn, * Zgładził długi naszych win.

Więc do Ciebie, jak do matki * Idziem, tulim się, Twe dziatki:
Matko, ulżyj życia trud, * Zmyj z serc naszych winy brud!
Ty nas kochasz, a my Ciebie, * Niech się z Tobą złączym w niebie.
Matko, kto nie kocha Cię, * Dzieckiem Twym nie zowie się!


Źródło: ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny