Skip to content

Gwiazdo śliczna, p/e


Gwiazdo śliczna, wspaniała, * Częstochowska Maryjo!
Do Ciebie się uciekamy, * O Maryja, Maryja!

Słyszeliśmy wdzięczny głos, * Jak Maryja woła nas:
"Pójdźcie do mnie, moje dzieci, * Przyszedł czas, ach, przyszedł czas".

Gdy ptaszkowie śpiewają, * Maryję wychwalają,
Słowiczkowie wdzięcznym głosem, * Śpiewają, ach, śpiewają.

I my też zgromadzeni * Pokłon dajem Maryi,
Czyste serce Bożej Matce * Darujmy, ach, darujmy.

O przedrogi klejnocie, * Maryjo na tym świecie!
Kto Ciebie ma, ten się z Tobą * Raduje, ach, raduje.

Jak szczęśliwy tron Boży, Pannie Maryi służy,
Cherubiny, Serafiny * Śpiewają, ach, śpiewają.

O Maryja, Maryja, * Tyś ma pomoc jedyna.
Dusza ma się w moim ciele *Raduje, ach, raduje.

Ty się przyczyń za nami, * O Częstochowska Pani,
Niech się nad nami zmiłuje, * Twój Synaczek kochany.

O Ty, Pani Anielska, * maryjo Częstochowska,
Prosimy Cię, dopomóż nam * Przyjść tam, gdzie Twój Syn mieszka.

O Maryja, Maryja, * Nasza pomoc jedyna,
Przyjmij to nasze śpiewanie, * O maryja, Maryja.

A gdy będziem umierać, * Racz, o Pani, przy nas stać,
Ażebyśmy trafić mogli. * Z Tobą wiecznie królować.


Źródło: ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny