Skip to content

Wstał Pan Chrystus

T: XVI w., M: mel.1 - XVII w (Miod.), mel. 2 - (Siedl.)

Wstał Pan Chrystus, z martwych ninie. * Alleluja, alleluja!
Uweselił lud swój mile. * Alleluja, alleluja!

Nie żałował życia swego. * Alleluja, alleluja!
Dla człowieka mizernego. * Aleluja, alelluja!

Tego dnia wielkanocnego.* Alleluja, alleluja!
Chwalmy wraz Zmartwychwstałego. * Alleluja, alleluja!

Świętą Trójcę wyznawajmy. * Alleluja, alleluja!
Bogu cześć i chwałę dajmy. * Alleluja, alleluja!

Źródło: ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny