Skip to content

Otrzyjcie już


(Siedl.)

Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.

Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: alleluja!

Darmo kamień wagi wielkiej Żydzi na grób wtoczyli;
Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała, nad grobem Pana się zdała,

Alleluja...

Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory,
Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadanej zapory.
Zdjęta trwogą, straż upada i prawie sobą nie włada,

Alleluja...

Salome i dwie Maryje w grobie czasu rannego
Słyszały głos: "Pan wasz żyje, tu tylko odzież Jego;
Idźcie i to wszystko coście widziały, uczniom ogłoście".

Alleluja...

Niewiasty te się z nadziei widzenia Pana cieszą
I zaraz do Galilei z nowiną słodką śpieszą:
Oznajmują co widziały, co im mówił anioł biały.

Alleluja...

Do Emaus dwaj uczniowie idący, smutni srodze,
Zatopieni z Nim w rozmowie, nie poznali Go w drodze,
Aż gdy chleb im błogosławił i tak zdumionych zostawił.

Alleluja...

Także Pan i Magdalenie żywy widzieć się daje,
Która słodkie to widzenie głośno wszędzie wyznaje:
"Jezus zmartwychwstał prawdziwie, który cierpiał był zelżywie".

Alleluja...

Bądźmy przeto zapewnieni, że choć wszyscy pomrzemy,
Z grobu kiedyś obudzeni, także zmartwychwstaniemy,
I że potem już bezpiecznie z Bogiem żyć będziemy wiecznie.

Alleluja...

Że Chrystus spod mocy czarta plemię dobył Adama
I przez Zbawcę nam otwarta stoi do nieba brama.
Przez którą z otchłań ciemności zawiódł rzesze do jasności.

Alleluja...

Jezu Chryste, dobry Panie! Ciebie kornie prosimy:
Niech przez Twoje zmartwychwstanie, gdy i my powstaniemy,
Z wybranymi Twymi w niebie wiecznie oglądamy Ciebie.


Źródło: ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny