Skip to content

Wiwat dzisiaj, p/e


Wiwat dzisiaj Boskiej istności,
Gdy zstępuje z niebios w niskości;
Już się ono spełniło, co pod figurą było.
Wesoło na ziemi, gdy Boga widzimy.
Krzyknij świecie z wielkiej radości.

Już Proroków pismo spełnione,
Gdy widzimy Słowo Wcielone,
Symeon się weseli, gdy słyszy, że anieli,
Bogu wyśpiewują, pokój oznajmują,
Serce całe radość przenika.

Już Ojcowie to uprosili,
Czego Świeci sobie życzyli,
Płacząc, jęcząc, wzdychali, rosy z nieba wołali.
Spuście nam obłoki, wydajcie nam w skoki,
Żebyśmy tu dłużej nie byli.

Słodki Jezu, jak Ci dziękować,
Gdy żeś zstąpił Ojców ratować,
Gdy Ojcowie już w niebie, przyjmij dzieci do Siebie,
Przyjmij Ojców syny i matek dzieciny,
Niechaj święci i nas ratują.

Wiwat, wiwat, wielka ochota,
Gdy Bóg nieba otworzył wrota,
Nieskończone radości, gdy Bóg w Swojej miłości,
Piekło zawojował i czarta przykował,
O szczęśliwe niebios zwycięstwo.

Wiwat, wiwat, bądźmy weseli,
Gdy są w piekle owi anieli,
Których pycha zepchnęła, człowieka wywyższyła,
Do rajskiej wieczności, pokój na niskości,
Wiwat, wiwat, bądźmy weseli!


0285. Hail this Day

Hail this day when Christ descended low
Word Incarnate to this earth below.
Now the prophecies of old
In fulfillment we behold:
In rapture believing, Truest God perceiving,
Sing, o world, in joyous strains aflow.

Signs prophetic now are passing fast;
Visions of the Promise now are past;
Simeon has lived to view
All the prophecies come true,
With his eyes beholding and his Christ enfolding.
Lo! his spirit found the peace at last.

Dearest. Savior, we would grateful be;
For Thy holy birth adoring Thee.
Grant us in Thy mercy great
Life eternal to await;
There receive our fathers, children and our brothers
To behold Thee in eternity!


English translation: Felician Sisters