Skip to content

Do żłóbeczka, p/e


Do żłóbeczka Twego Jezu, dzisiaj bieży społem
Wierna Tobie polska dziatwa bijąc kornie czołem.
Lecz szczęśliwsi pastuszkowie, O, świat im zazdrości!
Cóż my damy, któż wypowie, w dowód tej miłości?

Wiesz Ty, Boża Dziecineczko, jak my Cię kochamy,
Więc u Twoich nóżek świętych serca swe składamy.
Pragniem Tobie służyć szczerze i Matuchnie drogiej,
Więc w prastarej ojców wierze spieszym pod Twe nogi.

Prośbę łzawą wyrażamy u żłóbeczka Twego:
Miejże litość nad niedolą ludu cierpiącego.
Wróć nam wszystkie nasze ziemie, jasne i słoneczne
Niech odzyska je to plemię wierne Tobie wieczne.


Jan Kaszycki, Kantyczki z nutami, Kraków 1911


0245-2. At the humble manger

At the humble manger cradle, bent in adoration
We are gathered dearest Savior, Children of our nation.
Long ago the happy shepherds could behold Thee clearly.
We but gifts of love’s devotion bring to Thee sincerely.

Well Thou knowest, Babe Divine, that we truly love Thee,
At the crib, where Thou art sleeping, hearts we bring before Thee.
In the faith of Our Fathers, children of Thy Mother,
Wish to serve Thee now and always Baby King, our Brother.

Tearful sighs we send before Thee in Thy cradle sleeping.
Look upon us. Babe of Mercy, at Thy children weeping.
Love's pure light and radiant sunshine, joy and exultation
Send to us, Thy faithful servants, children of this nation.


English version: Felician Sisters