Skip to content

Niepojęte dary

Niepojęte dary dla nas daje
dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy,
gdy się wieczne Słowo ciałem staje
mocą swojej cudownej sprawy.
Nędze świata precz odmiata, a płaczliwe jęczenia
w dźwięków głosy pod niebiosy i w wesele zamienia.
Skąd dziś wszyscy weseli, wyśpiewują Anieli:
niechaj chwała Bogu będzie w niebie, a na ziemi pokój ludowi.

Niebo dzisiaj z ziemią połączone
wyśpiewuje wdzięczności pienie.
Dzięki Bogu czyni nieskończone
za zjawione ludziom zbawienie.
Radość nasza z Mesyjasza i wszystkiemu stworzeniu,
że Pan chwały śmierci strzały skruszył w swym narodzeniu.
Brzmijże świecie wesoło, wydaj odgłos wokoło:
niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
a na ziemi pokój ludowi.

Krzyżaniak, Kantyczki karmelitańskie