Skip to content

Cieszmy się i pod niebiosy, p/e


Cieszmy się i pod niebiosy * Wznośmy razem miłe głosy,
Bo wesoła dziś nowina: * Czysta Panna rodzi Syna.

Bijcie w kotły, w trąby grajcie,
A Jezusa przywitajcie
Nowonarodzonego!

Złożyła Go na sianeczku, * Miedzy bydlęty w żłóbeczku.
Aniołowie Go witają, * Chwałę z wysoka śpiewają.

Bijcie w kotły...

Pastuszkowie na znak dany, * Znalazłszy Pana nad pany
Z pociechą serca witają, * Bogiem Go swoim wyznają.

Bijcie w kotły...

Trzej Królowie ode Wschodu * Z darami swego narodu
Do Betlejem pośpieszają, * Pokłon i dary Mu dają.

Bijcie w kotły...

I my też Go przywitajmy * A wesoło zaśmiewajmy:
Witaj śliczne Niewiniątko, * Z nieba zesłane Dzieciątko.

Bijcie w kotły...

Tyś jest Synem Najwyższego, * Tyś Panem świata całego;
Przez Twe święte Narodzenie * Odpuść grzechy, daj zbawienie.

Bijcie w kotły...


Ks. Michał Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, Kraków 1838


0181-2. Let us Join

Let us join the chorus singing,
Noble tidings for us ringing
Let the world be joyful, merry
Christ today is born of Mary.

Let the drums be beaten loudly
Let us sound the bugles proudly
Greet the Savior newly born.

Lo, within a manger lies
He Who built the starry skies
Angels bend in awe profound
Heavenly strains through earth resound.

Let the drums…

Shepherds in the field abiding,
First to hear the joyous tiding
Hasten where the Child reposes
Faith, their God in Him discloses.

Let the drums…

Hail ye now Redemption's dawn
Greet with song this blessed morn.
Glory in the highest heaven
Peace and joy to us is given.

Let the drums…


English version: Felician Sisters