Skip to content

Nuż my dziatki


Jan z Lublina, 1540

Nuż my dziatki, zaśpiewajmy z weselem,
że Pan Krystus jest naszym Zbawicielem.

Który się dnia dzisiejszego narodził,
a tym serca ludzi wszystkich ochłodził.

Bo przez Jego święte [dziś] narodzenie,
poczęło się jest ludzkie odkupienie.

Bądźże Jemu chwała na wysokości
z tej łaski a niewymownej miłości.

A nam tu na ziemi w tej śmiertelności
pokój w dobrej wolej i [też] w jedności.


Jan Węcowski, Śpiewnik kolędowy