Skip to content

Bądź wiesioła Panno czysta

Bądź wiesioła, Panno czysta,
gdyś poczęła Jezu Chrystusa
Aniołem pozdrowiona.

Bądź wiesioła, porodziłaś,
a panieństwa nie straciłaś
Duchem Świętym napełniona.

Bądź wiesioła, gdyć przyjali
Trzej Królowie, dary dali,
Synkowi się modlili.

Jan Węcowski, Śpiewnik kolędowy (II p. XV w.)