Skip to content

Alleluja, biją dzwony

Melodia 1

Alleluja biją dzwony, - Płynie pieśń wesoła;
Wstał Pan z grobu uwielbiony, - Radość brzmi dookoła.

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

Alleluja Anioł biały - Ponad ziemię wzlata,
Powstał z grobu pełen chwały - Jezus Zbawca świata.

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

Alleluja brzmi rozgłośnie - Ponad łez wygnania,
Pieśń radosna w sercach rośnie - Witaj Dniu Zmartwychwstania.

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.


Melodia 2

Alleluja biją dzwony,
Głosząc w świata wszystkie strony,
Że zmartwychwstał Pan.

Alleluja, alleluja, alleluja!

Biją długo i radośnie,
Że aż w piersiach serce rośnie,
Triumf prawdzie dan.

Alleluja, alleluja, alleluja!

W majestacie Boskiej chwały
Idzie Chrystus zmartwychwstały
Między uczniów swych.

Alleluja, alleluja, alleluja!

Dzień wesoły nam dziś nastał,
Pan po męce zmartwychpowstał,
Płynie pieśni ton.

Alleluja, alleluja, alleluja!

 

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake