Skip to content

W żłobie leży, p/e


ks. P. Skarga, XVII w.

W żłobie leży, któż pobieży * Kolędować Małemu?
Jezusowi Chrystusowi, * Dziś nam narodzonemu?

Pastuszkowie, przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami * Za wami pośpieszymy,
A tak Tego Maleńkiego * Niech wszyscy zobaczymy:

Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc Go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy niechaj wszędy * Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany * Emmanuel w niskości.

Jego tedy przywitajmy,
Z Aniołami zaśpiewajmy:
”Chwała na wysokości”.

Witaj Panie, cóż się stanie, * Że rozkosze niebieskie
Opuściłeś, a zstąpiłeś * Na te niskości ziemskie?

„Miłość moja to sprawiła,
Że człowieka wywyższyła
Pod nieba empirejskie".

Przecz w żłóbeczku, nie w łóżeczku, * Na siankuś położony,
Precz z bydlęty, nie z panięty * W stajni jesteś złożony?

„By człek sianu przyrównany,
Grzesznik bydlęciem nazwany
Przeze Mnie był zbawiony”.

Twoje państwo i poddaństwo * Jest świat cały, o Boże!
Tyś polny kwiat, czemu Cię świat * Przyjąć nie chce, choć może?

„Bo świat doczesne wolności
Zwykł jest kochać, Mnie zaś w złości
Ściele krzyżowe łoże”.

W Ramie głosy pod niebiosy * Wzbijają się Racheli,
Gdy swe syny bez przyczyny * Widzi w krwawej kąpieli.

„Większe mnie dla nich kąpanie
W krwawym czeka oceanie,
Skąd niebo będą mieli”.

Trzej królowie, monarchowie * Wschodni kraj opuszczają,
Serc ofiary z trzema dary * Tobie, Panu, oddają.

„Darami się kontentuję
Bardziej serca ich szacuję,
Za co niebo niech mają”.


Ks. Michał Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, Kraków 1838


126-2. In a Manger

In a manger lies a-sleeping * Our Savior from above.
Let us cheer the Infant weeping * With a song of joy and love.

Come, oh shepherds, not delaying,
Sweetest music for Him playing
Greet the Infant Lord today.

Let us hasten to the manger * With our songs of love and cheer.
Sing and play - thus we may - * Wipe away His mournful tear.

He has come for man's salvation,
Yet He lies midst such privation,
Come, let us bring joy of Him.

Let the chimes ring and the choirs sing; * May the chorus reach the sky,
To the world is born a Savior, * Emmanuel from on High.

Kneeling, let us warmly greet Him,
With the angels sing the joyous hymn
Glory to our God and King!"


English version: Falician Sisters


126-4. In a Manger

In a manger sleeps the Infant,
Hasten all to find Him there.
Little Jesus, to us heaven sent.
Blessings with us all to share.

Hurry, shepherds, kneel before Him,
Play sweet music like the Seraphim,
Worship Him as Lord and King.

We shall follow, singing our song,
Bringing homage, gifts of prayer.
Little Savior, bless this large throng.
Watch us with loving care.

Hurry, children, see Him sleeping,
Holy parents watch are keeping,
So let us all adore Him.

May the whole world ring with gladness.
At the tidings of His birth.
Truth and light dispel the sadness,
Joy rings out, songs fill the earth.

Hurry, praise the Child before us,
Join the Cherubim's glad chorus,
Glorify our God on high.


English version: Zofia Kowalska McGinn


126-5. In a Manger

In a manger lies an infant,
Little Jesus Christ is born.
Hurry, all, and sing unto Him,
Sent from Heav'n to us this morn.

Grateful shepherds, leave your sadness,
Play for him with joy and gladness,
Play for Him, for Christ, our Lord.

Then with songs of joy and gladness
Hasten to the Holy Child.
Come and see the tiny Infant
With His mother Mary mild.

Crying softly in a manger,
Humbly born is Christ, the Savior,
Let us worship Him today.

Join together, all ye nations,
Let the earth ring out with praise.
God is with us, sent unto us;
Come, sing out, loud anthems raise.

Songs of welcome sing before Him,
With the angels come, adore Hun:
Glorify our God on High.

Welcome, Lord, come down from Heaven,
Come to dwell with us on earth.
Thus forsaking Heaven's treasures,
Sent to us in lowly birth.

Bringing Heaven's inspiration,
Through Your love you bring salvation,
Joining God to man on earth.


English version: Polish National Catholic Hymnal


126-6. Infant Holy

Infant holy, Infant lowly,
For his bed a cattle stall;
Oxen lowing, little knowing,
Christ the babe is Lord of all.

Swift are winging, angels singing,
Noels ringing, tidings bringing:
Christ the babe is Lord of all.

Flocks were sleeping; shepherds keeping
Vigil till the morning new.
Saw the glory, heard the story,
Tidings of a gospel true.

Thus rejoicing, free from sorrow.
Praises voicing in the morrow:
Christ the babe was born for you.


English version: Edith M. G. Reed, 1933


In a Manger

In the crib He lies: who will hasten * To sing a carol to the little
Jesus Christ, * Sent to us today?

Come, shepherds,
Play sweetly to him
As to our Lord.

But we ourselves will hurry * After you with songs,
And we shall all * See this little one.

Born so poor,
Weeping, put in a stable.
He delights us today.


Tekst zamieszczony na stronie: http://www.naxos.com


Nagranie MP3 na stronie: Dziedzictwo.ekai.pl
Schola Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego