Skip to content

Witaj nam, witaj

t. : (S.P.J.)

Witaj nam, witaj, Zbawco nasz, Boże!
Tobie cześć składa lud Ci oddany;
Boś Ty darował nam łaski morze
W Swym Świętym Sercu, Jezu kochany.

Nie gardź sługami, Królu na niebie!
Tyś nam na krzyżu Serce darował;
Przez to dziś Serce błagamy Ciebie,
Byś nas w Nim, Panie, na wieki schował.

Cześć Ci, o Jezu, za łaski zdroje!
Cześć Sercu Twemu za wszystkie dary,
Cześć za pociechy obfite zdroje,
Cześć Ci za ciernie, boleść i kary!

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake