Skip to content

Chwal, Syjonie Zbawiciela

Chwal Syjonie Zbawiciela - Chwal hymnami wśród wesela
Wodza i Pasterza dusz. - Ile zdołasz, sław Go śmiało,
Bo przewyższa wszystko chwałą, - Co wyśpiewać pieśnią chcesz.

Chwały przedmiot nad podziwy, - Chleb żywiący, pokarm żywy,
Dzisiaj się przedkłada nam! - Chleb ten za wieczerzy stołem,
Chrystus łamiąc z braćmi społem, - Apostołom dał go Sam!

Co Pan czynił przy Wieczerzy, - Wskazał, że i nam należy
Spełniać dla pamięci Nań! - Pouczeni tą ustawą,
Chleb i Wino na bezkrwawą - Odkupienia święcim dań!

Dogmat dań jest do wierzenia, - Że się w Ciało chleb przemienia,
Wino zaś w Najświętszą Krew! - Gdzie zmysł darmo dojść się stara,
Serca żywa krzepi wiara, - Porządkowi rzeczy wbrew!

Pod odmiennych szat figura - W znakach różny, nie natura
Kryje się tajemnic dziw! - Ciało strawą, Krew napojem,
W obu znakach z Bóstwem Swoim - Chrystus cały mieszka żyw!

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake