Skip to content

Maryjo, śliczna Pani

Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi,
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Która wiedzie nas do Boga w Jego raj.

Maryja, ave Maryja,
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
By świat lepszy był, by w miłości żył.
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,
W sercach ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach.
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam.

Maryja, ave Maryja...