Skip to content

Błogosławiona jesteś Maryjo

Błogosławiona jesteś Maryjo
I wywyższona przez Pana.
On wielkich rzeczy w Tobie dokonał,
Niepokalana.

Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła,
By w Tobie Ciałem się stało.
Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową,
Przedwieczną Światłość.

Bądź nam obroną Bogarodzico,
Gdy się błąkamy w ciemności.
Do światła wiary prowadź na nowo,
Drogą światłości.

Ks. W. Kądziela