Skip to content

Gwiazdo zaranna, p/e


Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko Niepokalana
Niepokalana Maryjo Panienko! Bez pierworodnej zmazy poczęta
Bez pierworodnej zmazy poczęta,
Módl się za nami, Królowo święta!

Ty jesteś gwiazdą życia naszego,
W ciemnościach świecisz, chronisz nas od złego.
Odpędź szatana, pokus nawały,
By serca nasze w cnocie wytrwały.

Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko,
Niepokalana Maryjo Panienko.
Wspomóż nas biednych, o Wniebowzięta,
Módl się za nami, Królowo święta!


Śpiewnik Stulecia Orchard Lake