Skip to content

Jakaż to gwiazda, p/e


Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie,
Gwiazda nowego imienia?
Mędrcy wołają: „Ciesz się narodzie,
To gwiazda twego zbawienia”.
Biegną Królowie za jej promieniem,
A za Królami tłum ludu;
Bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,
Bo im zwiastuje cud, cudu.

Ten co nam później miał być przykładem,
W miłości i poświęceniu,
Dziś niezgłębionych wyroków śladem,
Zrodzon w nędzy, poniżeniu.
W garstce barłogu skrył świętą głowę,
Palmę światłości męczeństwa,
Co światu życie miała dać nowe,
Nad błędem odnieść zwycięstwa.

Panie, ta gwiazda, co Mędrców wiodła
Do Chrystusowej kołyski,
Niech nas do Twego prowadzi źródła,
Światowe przyćmi połyski.
Do ostatniego życia zaniku
Boskiego światła udziela,
Byśmy tam zaszli po jej promyku,
Do świętych stóp Zbawiciela.


0130-2. What is that yonder Star

What is that yonder shining in splendor,
Star of a new and wondrous name?
Hope of the nation, dawn of salvation,
Star of the Savior's holy fame.
Three sages royal and shepherds loyal
Follow the guiding star so bright,
Star onward leading all mankind pleading
For the Redeemer's saving light.

He that would lead us, uplift and feed us—
Master Whose law would teach us love
Poor and foresaken, lies overtaken
By ageless ruling from above.
Behold the Godhead laid on a strawbed—
Redemption's holy mystery!
Darkness is driven, true life is given,
Lo, in a Savior's victory.

Lord, once a starlight gleaming at midnight
Lead forth the Magi from afar
Grant us who wander on paths asunder
Light of the Savior's guiding star.
May it enlighten our ways and brighten
True faith and love in children Thine;
Till we who followed its brightness hallowed
Come to behold Thee, Light Divine.


English translation: Felician Sisters