Skip to content

Alleluja! Chwalmy Boga

Alleluja! Chwalmy Boga,
Który się narodził,
By nas wyswobodził z niewoli.

Alleluja! Chwalmy Boga,
Którego Anieli,
Śpiewając weseli, chwalili.

Alleluja! Chwalmy Boga,
Którego pasterze
W prostocie swej szczerze chwalili.

Alleluja! Chwalmy Boga,
Którego ptaszęta
I nieme bydlęta chwaliły.

Alleluja! Chwalmy Boga,
Którego królowie
Od wschodu Mędrcowie chwalili.

Alleluja! Chwalmy Boga,
Którego mniemany,
Ojciec, Józef zwany wychwalał.

Alleluja! Chwalmy Boga,
Którego Maryja,
Dziś w żłobie powija w pieluszki.

Alleluja! Chwalmy Boga,
W tem życiu na ziemi,
A potem z Świętymi na wieki.

Kantyczki z nutami, Kraków 1911