Skip to content

Anioł Pański otoczony

Anioł Pański otoczony światłością dokoła
Objawia się dziś pastuszkom i tak na nich woła:

Wraz, wraz, pasterze, grając skocznie na lirze,
Do Betlejem bieżcie, Dzieciątko ucieszcie, ucieszcie.

Narodził się wam Zbawiciel z dawna pożądany,
Który skruszy moc czartowską i piekła kajdany.

Wraz, wraz, pasterze…

Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie,
Dziś dla zbawienia waszego rodzi się w ubóstwie.

Wraz, wraz, pasterze…

I dlatego was pastuszków, coście w nędznym stanie,
Wzywa najprzód przed innymi na swe powitanie.

Wraz, wraz, pasterze…

Idźcież spieszno, a znajdziecie ten skarb znamienity,
Leży w żłobie w ubożuchne pieluszki powity.

Wraz, wraz, pasterze…

Gdy przyjdziecie, upadniecie przed Nim na kolana,
Oddacie Mu pokłon Boski, uznacie za Pana.

Wraz, wraz, pasterze…

On wam jeszcze w tym żywocie da łaski obfite,
A po śmierci w chwale Swojej szczęście nieprzeżyte.

Wraz, wraz, pasterze…

Jan Kaszycki, Kantyczki z nutami, Kraków 1911