Skip to content

Któż o tej dobie


XVIII w.

Któż o tej dobie płacze w żałobie? * A gdzie, gdzie?
W stajni ubogiej, lubo mróz srogi, * Niebieskie Pacholę.

Ubogo leży, w lichej odzieży, * A kto, kto?
Pan wszego świata, którego lata * Ogarnąć nie mogą.

Cud niesłychany, gość niewidziany, * A kto, kto?
Bóg utajony, dziś narodzony, * Ludziom się pokazał.

Bóg się dziś rodzi, na świat przychodzi, * A po co?
Przyszedł na ziemię, by ludzkie plemię * Od piekła wybawił.

Tegoż witajmy i Temu dajmy, * A co, co?
Serca skruszone, a oczyszczone * W miłości gorącej.

Bo nas miłuje i nam daruje, * A co, co?
Czego pragniemy i znaleźć chcemy: * Po śmierci zbawienie.


Ks. Michał Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, Kraków 1838