Skip to content

Pójdź do Jezusa

T: M. Clarkson, tł.: A. Bajko M: ks. Juliusz Nyiro CM

Pójdź do Jezusa, do niebios bram,
W Nim tylko szukaj pociechy tam.
On cię napoi krwią swoich ran, On Ojciec, Lekarz, Pan.

Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud,
Przemień o Jezu, smutny ten czas, o Jezu pociesz nas.

Że z nami jesteś pozwól to czuć,
Nadzieję naszą omdlałą wzbudź.
Daj przetrwać mężnie prób ciężkich czas.
O Jezu, pociesz nas.

Słuchaj Jezu...

Źródło: ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny