Skip to content

Psalm 130 (129)


Ref. Bóg miłosierny daje odkupienie.

Zgłębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj glosu mego.
Nachyl swe ucho
na głos mego błagania. /Ref.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci ze czcią służono. /Ref.

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana. /Ref.

U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów. /Ref.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. /Ref