Skip to content

Pieśni do Trójcy Świętej


PIEŚNI DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ


Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiający się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Przez łaskę chrztu "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej, tu na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej. Osoby Boskie, nierozdzielne w tym, kim są, są także nierozdzielne w tym co czy-
                                nią. (KKK,261, 265, 267)

 

Tytuł Nuty Melodia Tekst
All Hail, Adored Trinity 0707
Boże, Ojcze 0705
Ciebie wzywamy 0700
Come now, Almighty King 0708
Jeden w naturze 0701
O God, Almighty Father 0706
On this Day 0704
Po całym świecie 0702
Światłości wieczna 0703