Skip to content

Pieśni Eucharystyczne


PIEŚNI EUCHARYSTYCZNE


Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". Wszystkie sakramenty święte, posługi kościelne i dzieła apostolstwa są ściśle powiązane z Eucharystią i do niej zmierzają. Eucharystia jest znakiem jedności wiernych z Bogiem i braćmi. Pieśni eucharystyczne lub na Komunię św., czy też do Najświętszego Sakramentu wyrażają te prawdy teologiczne lub są dziękczynieniem Kościoła za dar pozostania Chry-
                               stusa z nami pod postacią chleba i wina.

 

Tytuł Nuty Melodia Tekst
Bądź pochwalon na wieki 0838
Bądźże pozdrowiona 0850
Bóg kiedyś stał się 0851
Chleb pielgrzymów 0854
Chleb, który rozdzielamy 0900
Chrystus Pan karmi nas 0852
Chwal niewysłowiony 0869
Chwal, Syjonie Zbawiciela 0868
Chwała i dziękczynienie 0853
Coż Ci Jezu damy 0870
Dałeś nam chleb z nieba 0872
Dzięki, o Panie 0825
Dziękujemy Ci Ojcze nasz 0823
Eate this Bread 0846
Gift of Finest Wheat 0897
Hostia i Kielich ten 0873
I am the Bread 0847
I received 0844
Idzie, Bóg prawdziwy 0874
Ja wiem, w Kogo ja wierzę 0855
Jak mile przybytki 0836
Jam jest Chlebem żywym 0875
Jeden chleb 0856
Jezu drogi, Tyś miłością 0857
Jezu miłości Twej 0858
Jezu w Hostii 0876
Jezu, Jezu do mnie przyjdz 0835
Jezusa ukrytego 0859
Kłaniam się Tobie 0860
Let us Breake Bread Together 0899
Lord, who at thy First Eucharist 0841
Niechaj będzie pochwalony 0878
O jak są miłe 0821
O milcząca Hostio biała 0834
O mój Jezu 0833
O Sacrament Most Holy 0896
O święta uczto 0879
O zbawcza Hostio 0832
Oto święte Ciało Pana 0831
Pan Jezus już się zbliża 0861
Pan Jezus żyje 0880
Pan wieczernik przygotował 0881
Pan zstąpił z nieba 0882
Panie dobry jak chleb 0862
Panie mój 0824
Panie, pragnienia 0895
Panis Angelicum 0843
Pobłogosław lud swój 0830
Pójdź do Jezusa 0867
Pójdźcie błogosławić Pana 0829
Przed Bożym tronem 0883
Przed tak wielkim Sakramentem 0828
Przygotuję Ci serce 0863
Przyjdźcie do Mnie 0884
See us, Lord 0842
Shepherd of Souls 0840
Skosztujcie i zobaczcie 0885
Sławcie usta Ciało Pana 0886
Taste and see 0898
To Ty, o Panie 0827
Twoja cześć, chwała 0864
Ty sycisz głody ludzkich serc 0887
U drzwi Twoich 0865
Upadnij na kolana 0866
Usłysz Jezu 0888
W sakramencie utajony 0889
Wielbię Ciebie 0890
Witaj, Boże utajony 0891
Witam Cię, witam 0892
Zbliżam się w pokorze 0893
Zróbcie Mu miejsce 0894