Skip to content


Okres W i e l k a n o c n y - A

 

_______________________________________________________________________________________________________

I. Niedziela Wielkanocy:

    Zbiór - Słowo i Liturgia

II. Niedziela Wielkanocy:

    Zbiór - Słowo i Liturgia

III. Niedziela Wielkanocy:

    Zbiór - Słowo i Liturgia

IV. Niedziela Wielkanocy:

    Zbiór - Słowo i Liturgia

Homilie