Skip to content

     

   Słowo i Liturgia


Głoszenie słowa Bożego to przepowiadanie - kerygmat, nauczanie z mocą pochodzącą nie od kaznodziei, ale od samego Słowa, którym jest Chrystus, Syn Boży.
*     *     *
Materiały homiletyczne, jest to więc wyjątkowa twórczość, bardziej służba Bogu, niż twórczość literacka.

 

 

 

Pod tym tytułem - Słowo i Liturgia - przez wiele lat publikowane były w Orchard Lake materiały homiletyczne dla księży w języku polskim. W 2010 roku zaprzestano tej edycji z powodu zbyt małej liczby subskrypcji i możliwości jakie stwarza korzystanie z Internetu. Teraz zamierzamy nawiązać do tej edycji, ale już nie w formie systematycznej publikacji książkowej, lecz poprzez stronę Centrum Liturgicznego. Pragniemy stworzyć centrum informacji dostępnych materiałów homiletycznych tak, aby księża pracujacy w duszpasterstwie polonijnym, mogli z nich łatwo skorzystac.

Przyświeca nam tylko jeden cel, - bezinteresowna służba Bogu oraz pomoc księżom pracującym w duszpasterstwie polonijnym. Zamierzamy tworzyć zbiór kazań i homilii wygłoszonych w Seminarium w Orchard Lake oraz naszych wychowanków. Zapraszamy do współpracy takze księży z Polski i wszystkich pracujacych z Polonią w róznych krajach.

Honorujemy prawa autorskie, ale bez przesady. Homilia jest pisana po to, aby ją później wygłosić. Często też trzeba ją dostosować do okoliczności i ludzi, do których ma być wygłoszona. Dlatego jeśli ktoś zgłosi zastrzeżenia po adresem konkretnych materiałów, czy homili, to natychmiast te materiały usuniemy. Nie stawiamy żadnych wymagań autorom homilii, ani też nie stosujemy ograniczeń w stosunku do tych, którzy te materiały zechcą wykorzystać w duszpasterstwie parafialnym.

_____________________________________________________________________________________