Skip to content

 


    OKRES ADWENTU

             Marana tha! Przyjdź Jezu Panie,
             W swej chwale do nas zejdź!
             Marana tha!
             Usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki.

 

Oczekiwanie na przyjście Chrystusa liturgia Kościoła przeżywa w grudniu. Pierwsza bowiem niedziela adwentu rozpoczynająca rok kościelny przypada na początek tego miesiąca. W czytaniach i ewangeliach wspomina się postać Jana Chrzciciela, przygotowującego Mesjaszowi drogę przybycia, oraz proroka Izajasza, który przepowiadał przyjście Chrystusa.

Liturgicznemu okresowi, w którym Kościół co roku na nowo przeżywa pamiątkę oczekiwania narodu wybranego z Najświętszą Maryją Panną na czele na przyjście Pana, towarzyszy tęsknota wszystkich wiernych za łaską Bożą, za przyjaźnią Bożą, której przeszkadza nasza grzeszność i słabość ludzka, tęsknotę za ostatecznym przyjściem Chrystusa u końca wieków. Czas ten przeżywany jest jako okres refleksji nad życiem osobistym i sprawami ostatecznymi.
 

 

Błogosławieństwo wieńca adwentowego

Św. Mikołaj

Roraty

Andrzejki

 

 

Zwyczaje