Skip to content

Polskie Seminarium


_    *    _    *    _
 

Seminarium Świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake jest wyższą szkołą teologiczną, oferującą alumnom i studentom świeckim przygotowującym się do pełnienia różnych posług w Kościele katolickim, program akademicki i formacji do kapłaństwa. Będąc głęboko zakorzenione w dziedzictwie kultury polskiej i amerykańskiej, Seminarium to pragnie rozwijać wśród studentów wrażliwość i respekt wobec wielokulturowego i pluralistycznego charakteru ludu Bożego oraz przygotować ich, aby "umacniali i zdobywali uczniów wśród wszystkich narodów".
 

SS. CYRIL AND METHODIUS SEMINARY

_    *    _    *    _
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
1 The original mission of the Seminary in Orchard Lake is still valid more
2 Pierwotna misja seminarium nadal aktualna more
3 Wnioski Konferencji Biskupów polskich w Orchard Lake, 14.o8.1976 more
4 Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce, Orchard Lake, Michigan, USA, 11-13.VIII.1992. WNIOSKI more
5 Zarys historii seminarium more
6 Papież Jan Paweł II o Seminarium w Orchard Lake more
7 Seminarium wdzięczne Papieżowi more
8 Papież Jan Paweł II oraz Biskupi Polscy i Goście o Seminarium w Orchard Lake more
9 The Formative Years of the Polish Seminary in the United States, Joseph Swastek, Orchard Lake, MI, 1985, 127 p. more
10 KAPŁAN POLONIJNY - Ks. Józef Dąbrowski, Ks. Joseph Swastek, Orchard Lake 1969 more
11 Ksiądz Witold Buhaczkowski (1862 - 1925). Mąż odwagi i determinacji more
12 Renkiewicz Frank, For God, Country, and Polonia: One Hundred Years of the Orchard Lake Schools, Orchard Lake, Michigan 1985, 177 p.  
13 Stulecie Polskiego Seminarium w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych 1885-1984, ks. Roman Nir, Orchard Lake, Michigan 1987,  
14 W trosce o Polonię, ks. Stanisław Flis, ks. Franciszek B. Koper, Orchard Lake 1992  
15 Gdzie pracują wychowankowie z Orchard Lake? Ks. Stanisław Flis, Orchard Lake Good News, Fall 1994 more
16 Polskie Seminarium Duchowne w Orchard Lake (Sytuacja obecna i perspektywy na przyszłość), Prałat Stanisław Milewski Konferencja Episkopatu Polski, 10-11 października, 1990 more
17 Przemówienie Kanclerza St. Milewskiego na forum Episkopatu Polski (1 marca, 2000) more
18 100-lecie zgonu ks. J. Dąbrowskiego, Ks. Prałat Zdzisław J. Peszkowski, Orchard Lake, MI, USA more
19 Polonijne Seminarium Duchowne w Stanach Zjednoczonych, ks. Stanisław FLIS, Nasza Rodzina, Paryż, 9(1988) more
20 Seminarium w Orchard Lake w procesie przemian, ks. Stanisław Flis, Orchard Lake,1993 more
21 Współpraca Seminarium w Orchard Lake z Seminariami Diecezjalnymi i Zakonnymi w Polsce. Sprawozdanie z ankiety przeprowadzonej wśród Księży Rektorów podczas Sympozjum Polonijnego w Orchard Lake (11-13 sierpnia, 1992) Opr. ks. Stanisław Flis more