Skip to content

 

 

St. Casimir Parish

212 N. McKinley Ave.
Endicott, NY 13760
-------------------------
Founded 1928

 

 

Parish History


History of St. Casimir Parish, Endicott, NY. Golden Jubilee (1928-1978) St. Casimir Parish-Family, Endicott, NY, p.19-32. CAP at Orchard Lake.

Blessing and Solemn Dedication St. Casimir's Church, Endicott, NY. May 4, 1969. CAP at Orchard Lake.

*               *               *

Jeśli masz interesujące materiały dotyczące historii parafii, które uzupełnią zbiory Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake i chcesz je do nas przesłać lub tylko wypożyczyć, to prosimy o kontakt. Prosimy wymienić, jakiego typu są to materiały (zdjęcia kościoła lub innych obiektów parafialnych, opowiadania dotyczące dziejów parafii lub opis jej obecnej sytuacji). Pragniemy zinwentaryzować i zgromadzić jak najwięcej materiałów dotyczących historii polskich parafii w USA, aby zapewnić pamięć o nich dla przyszłych pokoleń. Jest to jedyny cel prowadzenia działu PARAFIE POLONIJNE na naszej stronie. Zachęcamy do współpracy (info@liturgicalcenter.org).

 

 

KORESPONDENCJA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH HISTORII PARAFII