Skip to content

Po górach, dolinach

Po górach, dolinach, rozlega się dzwon;
Anielskie wołanie ludziom głosi on.

Ave, ave, ave Maryja, zdrowaś,
Zdrowaś, zdrowaś Maryja!

Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las,
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.

Ave, ave...

Modlitwę serdeczną szepczą usta jej;
"Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej".

Ave, ave...

"Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj:
Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj".

Ave, ave...

Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta:
"Poczęciem Niepokalanym jestem ja".

Ave, ave...

O Gwiazdo najświętsza, wiedź nas w niebios kraj,
Gdzie wieczną szczęśliwość, o Boże, nam daj!

Ave, ave...

Źródło: ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny