Skip to content

O, Maryjo, w niebo uniesiona

T: nowy M: Siedl.

O Maryjo, w niebo uniesiona,
Nad anielskie chóry wywyższona!
Pan uwielbił duszę Twą i ciało,
Wziął do nieba i ozdobił chwałą.
Tam odbierasz hołdy i zaszczyty,
Tron Królowej oddał Tobie Bóg.
Najpiękniejszych widzeń masz zachwyty,
Otoczona wieńcem swoich sług.

Już odeszłaś w niebo, Matko droga,
Opuściłaś ziemską łez dolinę.
Wiedź i nas też prosto aż do Boga,
Proś, by zgładził wszelką naszą winę.
Daj nam, Matko, życie wieść w czystości,
Niech powiewa z serc niebiańskich woń.
Pomnóż wiarę, naucz nas miłości,
Ulecz rany, przed nieszczęściem chroń!

O Maryjo, świata Tyś Królowo,
Wspomnij dziśi na Syna Twego słowo,
Że na krzyżu Matką nazwał Ciebie,
Matką naszą, nim Cię wziął do siebie.
Więc wierzymy, my, sieroce dzieci,
Że dotrzyma, co nam przyrzekł Bóg,
Iż gdy dusza nasza z ciał uleci,
To na wieki będziem u Twych nóg.

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake