Skip to content

Zdrowaś Maryja


T.: XVI w. M.: Miod.

Zdrowaś bądź Maryja, * Niebieska lilija,
Panu Bogu miła, * Matko litościwa;
Tyś jest nasza ucieczka, * Najświętsza Maryja.

Maryja wielebna, * Ukaż drogę pewną
Przykazania Twego * Boga wszechmocnego,
On Ci wszystka nadzieja * Zbawienia naszego.

Łaskiś pełna Pańskiej, * Czystości anielskiej,
Pannaś nad pannami, * Święta nad świętymi,
O najświętsza Maryja, * Módl się dziś za nami.

Pełna wszech światłości, * Wielkiej pokorności,
Bez grzechuś poczęta, Wielką sławę wzięła,
Przez Twe narodzenie * Wziął świat pocieszenie.

Pan stworzył Adama, * Ojca wszystkich ludzi,
Z niego Ewę matkę, * Co zgrzeszyli jabłkiem,
Aleś Ty naprawiła, * Czym Ewa zgrzeszyła.

Z Tobą był Duch Święty, * Syn Boży poczęty
W Twym żywocie czystym, * Trójcy Świętej miłym,
I z Ciebie się narodził * Obyczajem dziwnym.

Błogosławionaś Ty * Nad wszystko stworzenie,
Pan Bóg wszechmogący * Dał przez Cię zbawienie,
Jezus, Syn Twój, odkupił * Wszystko ludzkie plemię.

Tyś jest litościwa, * Matko nasza miła,
Jaśniejsza nad słońce * W najświętszej zasłudze.
W Twojej-ci są obronie * Wszyscy grzeszni ludzie.

Między niewiastami, * Czystymi pannami,
Tyś sama najczystsza, * Królowo anielska!
Nie była Panu Bogu * Żadna nad Cię milsza.

Błogosławion owoc * Żywota Twojego,
Jezus miłościwy, * Syn Boga żywego;
Bądźże Jemu cześć, chwała * Z dobrodziejstwa Jego.

Twoje zmiłowanie, * Jezu Chryste, Panie,
Daj ludowi Twemu * Tu dziś zebranemu.
Przez zasługi Matki Twej, * Donieść w chwale wiecznej.

Amen wszyscy rzeczmy, * Wierni chrześcijanie,
Cośmy się tu zeszli * Ku chwale tej Pannie.
Zachowaj nas od złego * Twoimi prośbami.


Śpiewnik Liturgiczny. Towarzystwo Naukowe KUL