Skip to content

CONTACT US

Polsko-Amerykańskie Centrum Litur­giczne mieści się na drugim piętrze, w budynku nr 9, zwanym Arką, na terenie campusu szkół w Orchard Lake. Nie ma ustalonych stałych godzin otwarcia biura, ponieważ pracuje w nim tylko jedna osoba, ks. Stanisław Flis, który ponadto ma wiele innych zajęć w Seminarium, redaguje stronę Centrum Liturgicznego, a w weekendy pomaga w polskich parafiach.  

Ks. Stanisław FlisKs. Stanisław Flis ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując stopień doktora z Teologii (STD). Pochodzi z diecezji lubelskiej. Do pracy w Seminarium w Orchard  Lake przyjechał w 1986 roku. Przez wiele lat był dyr. Rekrutacji studentów z Polski oraz ich wychowawcą. Prowadził w Seminarium wykłady z Teologii Pastoralnej (Pastoral Ministri to Immigrants). Od 1998 roku jest dyr. Polsko-Amerykańskiego Centrum Liturgicznego. W latach 2010-2014 był ponadto dyr. Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake.
Kontakt z biurem Centrum Liturgicznego jest możliwy głównie poprzez telefon oraz drogą korespondencyjną pisząc pod adres:

Polish American Liturgical Center
3535 Commerce Road
Orchard Lake, MI 48324
ph. 248-392 9279

e-mail: info@liturgicalcenter.org

Przy zamawianiu mszalika Pan z Wami proszę korzystać głównie z naszej strony w Internecie (www.liturgicalcenter.org), z działu - PUBLIKACJE.

W okresie wakacyjno-urlopowym wszystkie sprawy należy kierować pod adres główny Seminarium i szkół w Orchard Lake.

SS. Cyril & Methodius Seminary
3535 Commerce Road
Orchard Lake, MI 48324

info@sscms.edu
(248) 683 0310
FAX (248) 738-6735