Skip to content

 

 

 

       SCIENCE CENTER

 

 

 


*   Stale rozwijająca się szkoła średnia i związany z tym wzrost liczby uczniów sprawił, że zaistniała pilna konieczność wybudowania nowych pomieszczeń na pracownie i laboratoria. Na potrzebę tę pozytywnie odpowiedział Frank Padzieski, wychowanek szkoły średniej, składając główną donację miliona dolarów z zastrzeżeniem, że drugie tyle zbierze administracja szkół w Orchard Lake. Dla upamiętnienia tej fundacji budynek ten nosi nazwę: Padzieski Science Center (Centrum Naukowe im. Padzieskich).

*   W budynku tym o powierzchni 11,900 stóp kwadratowych są: sale wykładowe, laboratorium chemiczne, biologiczne, fizyczne, nauk o środowisku, pracownia komputerowa, pokój rekreacyjny dla nauczycieli oraz biura dla administracji szkoły.

Orchard Lake Tour