Skip to content

POLSKIE SEMINARIUM ŚW. CYRYLA I METODEGO


Seminarium Świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake jest wyższą szkołą teologiczną, oferującą alumnom i studentom świeckim przygotowującym się do pełnienia różnych posług w Kościele katolickim, program akademicki i formacji do kapłaństwa. Będąc głęboko zakorzenione w dziedzictwie kultury polskiej i amerykańskiej, Seminarium to pragnie rozwijać wśród studentów wrażliwość i respekt wobec wielokulturowego i pluralistycznego charakteru ludu Bożego oraz przygotować ich, aby "umacniali i zdobywali uczniów wśród wszystkich narodów".

 

HISTORIA:

REKTORZY:

WYCHOWAWCY/PROFESOROWIE:

Polski Apostolat