Skip to content

 

 

St. Stanislaus Kostka Parish

607 Humbolddt St.
Brooklyn, NY
-------------------------
Founded 1896

 

 

Parish History


History of St. Stanislaus Kostka Parish, Brooklin, NY

Historia Parafii św. Stanisława Kostki (1896-1946)

Short History of the Parish (1896-1946)

St. Stanislaus Kostka. Our Parish God's Graceful Journej of Lord

Historia Parafii św. Stanisława Kostki (1896-1971), Brooklyn, NY

Golden Jubilee (1896-1946) St Stanislaus Kostka Parish, Brooklyn, NY. CAP w Orchard Lake

St. Stanislaus Kostka (1896-1971), Brooklyn, NY. Ilustr. p. 244. CAP w Orchard Lake

30-letni Jubileusz Kapłaństwa ks. A. Mazurkiewicza oraz Kościoła św. Stanisława Kostki. CAP w Orchard Lake

Pamiętnik z okazji 10-go Jubileuszu Kółka Dramatycznego im. A. Mickiewicza. CAP w Orchard Lake

Pamiętnik poświecenia sztandaru Drużyny Skautów Nr 296. 29 września, 1924. CAP w Orchard Lake

St. Stanislaus Bowling League 5, Dinner Dance. CAP w Orchard Lake

Na pamiątkę uroczystości przywitania ks. prob. A. Mazurkiewicza, CM. CAP w Orchard Lake

Constitution of the Bl. Virgin Mary Sodality. CAP w Orchard Lake

Parafia św. Stanisława Kostki - wycinki prasowe. CAP w Orchard Lake

Ustawy Tow. Dzieci Maryi. Ułożył ks. L. Wysiecki, 1908. CAP w Orchard Lake

Zdjęcia, broszurki. CAP w Orchard Lake

Patron, Tygodnik Parafii św. Stanisława Kostki, vol. 10, n. 51, 1950, 1962. CAP w Orchard Lake

Souvenir Jurnal Annual dance. St. Stanislaus Kostka Altar Boys. 1960-1963. CAP w Orchard Lake

Parafia św. Stanisława Kostki, 1969, Brooklyn, NY - Książeczka parafialna. CAP w Orchard Lake

Jubilee Thanksgiving Mass - Diamentowy Jubileusz, buklet. CAP w Orchard Lake

Messiah - The Grater New York Orchestra and Chorus (Apr 4, 1971). CAP w Orchard Lake

58th Annual Dance St. Aloysus Y.M.C.C., CAP w Orchard Lake

Program koncertu - 15 marca, 1953. Audytorium św. Stanisława Kostki. CAP w Orchard Lake

Commencement Exercises St. Stanislaus Kostka School, June 1962. CAP w Orchard Lake

Spis ludności z roku 1893 sporządzony przez ks. L. Wysockiego. CAP w Orchard Lake

Kazanie ks. W. Ziemby; Diamentowy Jubileusz Parafii św. Stanisława Kostki, Brooklyn, NY. CAP w Orchard Lake

Parafia i kościół św. Jana Kantego. W: Danuta Piątkowska, Polskie kościoły w Nowym Jorku. Nowy Jork - Opole, 2002, s. 318-343.

_        *    +    *        _

We Need Your Help with Historical Preservation

If you have any important documents or other materials related to this parish and would like to share them with us, please contact us at: info@liturgicalcenter.org

Remember these materials, for example, parish jubilee books, celebrations of priests’ anniversaries, church and/or parish photos, pamphlets, etc., may be valuable to the next generation and may become lost forever.  Your contributions of historical materials may enrich our Polish American Liturgical Center website and archives and they will become a living memorial to your loved ones and your parish history.

We ask you to make an effort to help preserve your parish history as a memorial to all the parishioners who have contributed to making it a magnificent place of worship. We ask you to check the correctness of information about this parish and let us know if it’s incorrect.
May God reward your kindness!

_____________________

Jeśli masz interesujące materiały dotyczące historii tej parafii, które uzupełnią zbiory Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake i chcesz je do nas przesłać lub tylko wypożyczyć, to prosimy o kontakt. Jakiego typu są to materiały (zdjęcia kościoła lub innych obiektów parafialnych, opowiadania dotyczące dziejów parafii lub opis jej obecnej sytuacji)? Pragniemy zinwentaryzować i zgromadzić jak najwięcej materiałów dotyczących historii polskich parafii w USA, aby zapewnić pamięć o nich dla przyszłych pokoleń. Jest to jedyny cel prowadzenia działu PARAFIE POLONIJNE na naszej stronie. Prosimy także o sprawdzenie zamieszczonych tekstów i powiadomienia nas o błędach lub innych nieścisłościach.

Zachęcamy do współpracy z nami pod adresem:  info@liturgicalcenter.org

 

 

 

KORESPONDENCJA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH HISTORII PARAFII