Skip to content

 

 

Our Lady of Czestochowa Parish

3010 s. 48th Ct.
Cicero, IL 60650
-------------------------
Founded 1895

 

 

Parish History


St. Mary of Czestochowa Church History. PGSA

St. Mary of Czestochowa Parish, Centennial 1895-1995, Cicero, IL. CAP w Orchard Lake

History of St. Mary of Czestochowa Parish

Historia Parafii Matki Boskiej Czochowskiej

Parish History. Cenntenial 1895-1995 of St. Mary Of Czestochowa Parish, p. 15-22; 29-30. CAP at Orchard Lake

Parafia M. B. Częstochowskiej w Hawthorne - Cicero. Historya Polska w Ameryce, X. Wacław Kruszka, Milwaukee, WI, t. X, 1907, s. 131-132.

*    *    *    *    *

We Need Your Help with Historical Preservation

If you have any important documents or other materials related to this parish and would like to share them with us, please contact us at: info@liturgicalcenter.org

Remember these materials, for example, parish jubilee books, celebrations of priests’ anniversaries, church and/or parish photos, pamphlets, etc., may be valuable to the next generation and may become lost forever.  Your contributions of historical materials may enrich our Polish American Liturgical Center website and archives and they will become a living memorial to your loved ones and your parish history.

We ask you to make an effort to help preserve your parish history as a memorial to all the parishioners who have contributed to making it a magnificent place of worship. We ask you to check the correctness of information about this parish and let us know if it’s incorrect.
May God reward your kindness!

_____________________

Jeśli masz interesujące materiały dotyczące historii tej parafii, które uzupełnią zbiory Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake i chcesz je do nas przesłać lub tylko wypożyczyć, to prosimy o kontakt. Jakiego typu są to materiały (zdjęcia kościoła lub innych obiektów parafialnych, opowiadania dotyczące dziejów parafii lub opis jej obecnej sytuacji)? Pragniemy zinwentaryzować i zgromadzić jak najwięcej materiałów dotyczących historii polskich parafii w USA, aby zapewnić pamięć o nich dla przyszłych pokoleń. Jest to jedyny cel prowadzenia działu PARAFIE POLONIJNE na naszej stronie. Prosimy także o sprawdzenie zamieszczonych tekstów i powiadomienia nas o błędach lub innych nieścisłościach. Zachęcamy do współpracy z nami pod adresem:  info@liturgicalcenter.org

 

 

 

 

KORESPONDENCJA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH HISTORII PARAFII