Skip to content

 

 

 


PAN Z WAMI

WERSJA POLSKO-ANGIELSKA
NA
NIEDZIELE I ŚWIĘTA

 

27 listopada, 2016 - 2 grudnia, 2017

 

 

 

 

 

Przygotowujemy trzecią wersję mszalika Pan z Wami, - tylko na niedziele i święta. Będzie on zawierał tak jak dotychczas: czytania i modlitwy mszalne na niedziele oraz modlitwy mszalne na święta obowiązkowe, zgodnie z kalendarzem liturgicznym. Także bez zmian będą zamieszczone w nim teksty pieśni oraz dodatkowe modlitwy do odmawiania w kościele. Mszalik ten będzie liczył 416 stron.

Jeśli jesteście zainteresowani tą wersją i chcecie zmienić dotychczasowe swoje zamówienie na rzecz tego wydania, to prosimy o informację do końca lipca, 2016. Prosimy o odpowiedź tylko listowną (Polish American Liturgical Center, 3535 Commerce Rd. Orchard Lake, MI 48324) lub przez Internet: info@liturgicalcenter.org.

Jeśli nie otrzymamy nowego zamówienia, to będzie ważne dotychczasowe, czyli takie jak w obecnym roku.

We are preparing a third version of Pan z Wam--for Sundays and Holydays only.

As always the contents will include: readings and Mass collects for Sundays as well as Holydays according to the liturgical calendar.  Also, included without any changes are hymns and prayers for recitation in Church.  This missalette will have 416 pages.  You may familiarize yourself with the details on our internet website.

If interested in this version and you wish to change your current order, please inform us no later than July 30, 2016.  Since our Liturgical Center functions with limited personnel, please respond as soon as possible in writing or via internet: info@liturgicalcenter.org.

If we do not receive any requests for new changes from our subscribers, your subscription will remain as ordered or as it was in the current year.

 

Chcąc zapoznać się z treścią mszalika, kliknij poniżej na wybraną część:

Strona tutułowa
Kanon - części stałe
Msze na niedziele i święta
Śpiewnik
Modlitwy
 

 

 

 

Publikacje